برگزاری سه دوره آزمون ورودی مربیگری با حضور ۱۱۷ نفر شرکت کننده/ منطقه یخچال شمالی سبلان

در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1399 و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش کوهنوردی در کشور ...

مشاهده کامل خبر