انتصاب‌های جدید در کمیته‌های «آموزش» و «امور استان‌ها»

بنا به درخواست کمیته های آموزش و کمیته امور استان‌ها همکاران جدید به شرح زیر طی احکام جداگانه ...

مشاهده کامل خبر