انتشار تقویم مسابقات IFSC در سال ۲۰۲۱

تقویم مسابقات صعودهای ورزشی (IFSC) سال ۲۰۲۱ منتشر شد...

مشاهده کامل خبر