آغاز مرحله اول دوره مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری

به گزارش کمیته استعدادیابی و استعدادپروری فدراسیون، نیمه نخست دوره از ۱۱ شهریور ماه آغاز شد...

مشاهده کامل خبر