🔴اطلاعیه/ توصیه به عدم صعود یخچال شمالی سبلان در مردادماه

از کلیه کوه‌نوردان، مربیان و باشگاه‌های کوه‌نوردی تقاضا می شود که برنامه‌های صعود یخچالی شمالی سبلان را به تاریخی به جز "مردادماه" موکول نمایند...

مشاهده کامل خبر