گزارش هفته هفتم ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند

گزارش هفته هفتم ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند …