گزارش هفته هشتم ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند

گزارش هفته هشتم ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند / پر کار ترین هفته ستاد ،هفته سخت برای نجاتگران کوهستان

مشاهده کامل خبر