گزارش هفته ششم ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند

گزارش هفته ششم ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند ...

مشاهده کامل خبر