گزارش ستاد حفظ محیط کوهستان / ۱۵ الی ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

متاسفانه با وجود اطلاع رسانی مبنی بر عدم صعود دماوند، تعداد زیادی از کوهنوردان در منطقه حضور ...

مشاهده کامل خبر