گزارش تصویری/ جمع آوری زباله‌های علم کوه (مسیر هسارچال)

جمع آوری زباله‌های علم کوه (مسیر هسارچال) توسط پیشکسوتان کوه نوردی کلاردشت و با همکاری عوامل کار گروه پناهگاه‌ها...

مشاهده کامل خبر