گزارش تصویری / برگزاری ۸ مرحله آزمون ورودی مربیگری درجه سه کوه‌پیمایی؛ تیرماه و مردادماه ۱۳۹۹

گزارش تصویری / برگزاری ۸ مرحله آزمون ورودی مربیگری درجه سه کوه‌پیمایی؛ تیرماه و مردادماه ۱۳۹۹ ...

مشاهده کامل خبر