گزارش بازآموزی مبانی جستجو در کوهستان + عکس

مرحله اول این بازآموزی با حضور 18 کارآموز صبح روز جمعه 24 مرداد 99 به صورت وبینار برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر