گزارشی از برگزاری اولین دوره داوری درجه ۲ یخ‌نوردی – مجازی / مرداد ۱۳۹۹

گزارشی از برگزاری اولین دوره داوری درجه ۲ یخ‌نوردی - مجازی / مرداد ۱۳۹۹...

مشاهده کامل خبر