کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون: توصیف شرایط برگزاری هفتمین دوره مسابقات دوی کوهستان

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون طی گزارشی اعلام کرد؛ به لطف خدا و هماهنگی و همکاری تیم اجرای ...

مشاهده کامل خبر