اعلام نتایج هشت مرحله آزمون‌ ورودی مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی تیر و مرداد ۱۳۹۹

اعلام نتایج هشت مرحله آزمون‌ ورودی مربیگری درجه 3 کوهپیمایی تیر و مرداد 1399 ...

مشاهده کامل خبر