اسامی قبول‌شدگان نخستین دوره داوری درجه دو یخنوردی و درای‌تولینگ مرداد ۹۹

مشاهده کامل خبر