آمارهایی از مرحله نخست هفتمین مسابقه دوی کوهستان قهرمانی کشور

مسیر مسابقه میدان دربند تا قله توچال و بازگشت تا قرارگاه شیرپلا ...

مشاهده کامل خبر