آمادگی عوامل اجرایی هفتمین دوره مسابقات دو کوهستان (اسکای رانینگ) قهرمانی کشور غیرمتمرکز گرامیداشت مدافعان سلامت وشهدای خدمت

آمادگی عوامل اجرایی هفتمین دوره مسابقات دو کوهستان (اسکای رانینگ) قهرمانی کشور ...

مشاهده کامل خبر