آمادگی عوامل اجرایی هفتمین دوره مسابقات دو کوهستان (اسکای رانینگ) قهرمانی کشور غیرمتمرکز گرامیداشت مدافعان سلامت وشهدای خدمت

آمادگی عوامل اجرایی هفتمین دوره مسابقات دو کوهستان...

مشاهده کامل خبر