🔴 اطلاعیه / تعلیق یک هفته ای دوره های آموزشی از ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹

نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ستاد کرونا در ورزش از تاریخ ۲۱ تیرماه به مدت ...

مشاهده کامل خبر