مراسم اختتامیه دوره آموزشی بلد محلی کوهستان یادمان مرحوم علی محمد فرضی و صفر نقوی + عکس

مراسم اختتامیه دوره آموزشی بلد محلی کوهستان یادمان مرحوم علی محمد فرضی و صفر نقوی + عکس

مشاهده کامل خبر