جلسه‌ی بررسی نهایی رتبه‌بندی هیئت‌های استانی

جلسه‌ی آخرین بررسی‌ها برای رسیدگی به درخواست‌های هیئت‌های استانی جهت رتبه‌بندی سال ...

مشاهده کامل خبر