جدول رتبه بندی هیئت‌های استان‌های سراسر کشور – سال ۱۳۹۸

دول رتبه بندی هیئت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌های سراسر کشور – سال ۱۳۹۸ …