تعویق پنجمین همایش بین‌المللی قله‌های پایدار

پنجمین همایش بین‌المللی قله‌های پایدار که قرار بود اواخر امسال برگزار شود ...

مشاهده کامل خبر