تسلیت به سرکار خانم «شکوفه فر» نایب رئیس محترم هیئت استان خراسان جنوبی

مشاهده کامل خبر