برگزاری دو دوره آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی به میزبانی استان آذربایجان شرقی

برگزاری دو دوره آزمون ورودی مربیگری درجه 3 کوهپیمایی به میزبانی استان آذربایجان شرقی...

مشاهده کامل خبر