با حمایت وزارت ورزش ۱۵ دیواره سنگنوردی و ۵ خانه کوهنوردی را افتتاح می‌کنیم

رییس فدراسیون گفت: با حمایتی که از سوی وزارت ورزش صورت گرفت در آینده نزدیک ۱۵ دیواره سنگنوردی و ۵ خانه کوهنوردی را افتتاح می‌کنیم.