اطلاعیه اولیه برگزاری نخستین دوره مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری تابستان ۹۹/ آقایان ـ بانوان

اطلاعیه اولیه برگزاری نخستین دوره مربیگری درجه 3 سنین پایه و استعدادپروری تابستان 99/ آقایان ـ بانوان ...

مشاهده کامل خبر