گزارش تصویری / بازاموزی مربیان درجه ٣برف و یخ کشور

این بازاموزی از تاریخ 24 تا 27 خرداد در دو دوره و در منطقه رودبار قصران( حسن دره) به میزبانی هیئت استان تهران برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر