ممنوعیت برگزاری هرگونه دوره در استان «هرمزگان»

با توجه به ا‌علام استانداری «هرمزگان» مبنی بر شرایط قرمز شیوع مجدد «کرونا» در...

مشاهده کامل خبر