برگزاری اولین جلسه‌ی بررسی مراتب برگزاری مراسم «هفتمین جشنواره صعودهای برتر» / مرور ۲۶ برنامه ارائه شده به دبیرخانه جشنواره

اولین جلسه بررسی مراتب برگزاری مراسم «هفتمین جشنواره صعودهای برتر» با حضور «زارعی» رئیس،...

مشاهده کامل خبر