اهداء خون توسط کوه‌نوردان استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به اعلام نیاز فراوردهای خونی از طرف سازمان انتقال خون استان و برحسب ...

مشاهده کامل خبر