اطلاعیه کمیته غارنوردی فدراسیون مربوط به کرونا

نظر به توصیه پزشکان درگیر با ویروس کرونا، ضروری است نکات حائز اهمیت در مورد فضای غارها به شرح زیر رعایت گردد:...

مشاهده کامل خبر