آزمون‌های ورودی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی تهران / تیر ۱۳۹۹

به آگاهی می رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1399 و به ...

مشاهده کامل خبر