هشدار ایمنی درباره Harnessهای دره‌‌نوردی

براساس گزارش های دریافتی UIAA، در طی بازه‌ی زمانی تابستان ۲۰۱۷ تا زمستان ۲۰۱۸ ...

مشاهده کامل خبر