لغو جایزه حفظ محیط کوهستان

بر طبق رای‌گیری و اتفاق آراء اعضای کمیسیون حفظ محیط کوهستان UIAA؛ ...

مشاهده کامل خبر