سومین جلسه کمیته آموزش / بحث و تبادل نظر در مورد ساماندهی شرایط رول کوبی

سومین جلسه کمیته آموزش در سال جاری در تاریخ 21 اردیبهشت 99 از ساعت 14 در ...

مشاهده کامل خبر