تسلیت فقدان جناب آقای «حمزه بایه» از خادمین ورزش کوه‌نوردی

با کمال تاسف و تأثر مطلع شدیم جناب آقای «حمزه بایه» از خادمین ورزش کوه‌نوردی در منطقه دماوند و شهرستان رینه ...

مشاهده کامل خبر