تسلیت به مربی ارجمند سرکار خانم «رئیسی»

مطلع شدم مادر ارجمند مربی گرامي سركار خانم «فرنوش رئیسی» به رحمت خدا رفته‌اند...

مشاهده کامل خبر