تبریک ۱۸ اردیبهشت «روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر»

۱۸ اردیبهشت «روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر» را به یکایک فعالان و داوطلبان ایثارگر

مشاهده کامل خبر