برگزاری چهارمین نشست کمیته آموزش / ۲۸ اردیبهشت ۹۹

چهارمین نشست کمیته آموزش در سال جاری 28 اردیبهشت ماه با طرح چهار موضوع در محل فدراسیون ...

مشاهده کامل خبر