برگزاری اولین جلسه ی کمیته ی آموزش در سال جدید

اولین جلسه ی کمیته ی آموزش ۸ اردیبهشت در محل فدراسیون برگزار شد ...

مشاهده کامل خبر