آزمون ورودی داوری درجه ۳ صعودهای ورزشی مردان و زنان ـ خرداد ۱۳۹۹

به آگاهی می‌رساند؛ فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای تقویم آموزشی ...

مشاهده کامل خبر