هفتمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه ۲ و ۳ صعودهای ورزشی

هفتمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه ۲ و ۳ صعودهای ورزشی آقایان، صبح روز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه ...

مشاهده کامل خبر