نشست بررسی راهکارهای ارایه آموزش های امدادونجات و استفاده از ظرفیت های کوهنوردان در عملیات‌های امدادونجات

نشست بررسی راهکارهای ارایه آموزش های امدادونجات و ...

مشاهده کامل خبر