Pandora

From 16 to 17 December 2019, The famous climbers Simon Gietl and Vittorio Messini climbed Pandora (600m, V, M5, A0, WI6), a large mixed line on the west face of the Pordoi (Dolomites) Italy

Source: Planet Mountain
photo: @gietlsimon
@vitto_messini

برگردان فارسی این متن را در ادامه مطلب دنبال کنید...