گزارش تصویری / هفتمین دوره طراحی و داوری درجه ۳ دوی کوهستان / استان گلستان

گزارش تصویری / هفتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان / استان گلستان / شهرستان کردکوی / عکس و گزارش: «یاسین خلیل آبادی»...

مشاهده کامل خبر