گزارش تصویری / هفتمین دوره طراحی و داوری درجه ۳ دوی کوهستان / گلستان

گزارش تصویری / هفتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان / گلستان / گزارش و عکس : "یاسین خلیل آبادی" ...

مشاهده کامل خبر