گزارش تصویری / اولین دوره آموزش کوهپیمایی همگانی استان کرمانشاه

گزارش تصویری / اولین دوره آموزش کوهپیمایی همگانی استان کرمانشاه ...

مشاهده کامل خبر