مسابقه یخ‌نوردی جام آسیا UIAA ایران ـ تهران ـ میگون ـ بهمن ۱۳۹۸

به آگاهی می‌رساند؛ مسابقه یخ‌نوردی جام آسیا UIAA به میزبانی ایران در دو بخش مردان و زنان، گرایش‌های سرطناب و سرعت به شرح زیر انجام می‌شود:...

مشاهده کامل خبر